Ker lahko pokažemo veliko

Začnimo s predstavitvijo projektov, ki jih je Danilo Markočič začel in uspešno zaključil v svojem prvem mandatu.

 • Šest vozil za pomoč na domu
  Aprila 2022 je Občina Izola predala v uporabo 6 novih vozil za potrebe opravljanja storitev Pomoč na domu, ki jo izvaja izolska enota CSD Južna Primorska. Avtomobile uporablja trinajst oskrbovalk.
 • Novo interventno vozilo in garaže za gasilce v Kortah
  Vozila niso več predmet vandalizma in podvržena vremenskim vplivom, z vložkom v infrastrukturo pa je skrajšan tudi izvozni intervencijski čas.
 • Nov dom za gasilce in civilno zaščito
  V industrijski coni Izole je nedavno dokončana gradnja novega doma za gasilce in civilno zaščito. Sodobno opremljeni prostori in strateška lega zagotavljajo hitrejše in učinkovitejše interveniranje.
 • Novo krožišče s kolesarskimi potmi
  Peterokrako krožno križišče na Prešernovi cesti zagotavlja boljši pretok prometa in nov izhod iz mesta.
 • Kurjerci
  Električna minibusa omogočata povezavo med mestnim središčem in parkirnimi površinami ter upravnimi organi. S tem je zagotovljen prevoz za vsakogar, obenem pa je zmanjšana uporaba osebnih prevoznih sredstev.
 • Podzemne zbiralnice odpadkov
  Z vkopanimi zabojniki za ločeno zbiranje frakcij so se sprostile javne površine, obenem pa je izgled mestnega jedra sedaj veliko ličnejši.
 • Obnovitev stanovanj za neprofitno oddajo
  V štirih letih je bilo prenovljenih in oddanih 29 neprofitnih stanovanj.
 • Kanalizacija na Šaredu
  Zgrajen je bil kanalizacijski vod, ki je povezal območje Šareda z mestnim kanalizacijskim omrežjem.
 • Prvi kolopark v slovenski Istri in pasja parka
  Pod Osnovno šolo Livade se nahaja asfaltni pumptrack poligon. Poleg je novo urejen pasji park s pasjim agility poligonom, narejenim iz odsluženih predmetov, ki pa ni edini, saj je v Izoli pasji park tudi v Cankarjevem drevoredu.
 • Pomoč športnim društvom
  Občina Izola je pristopila k nakupu jadrnic in veslaških čolnov, ki nudijo kakovostnejšo šolo jadranja oziroma veslanja. Postavila je tudi novo umetno travo na pomožnih nogometnih igriščih.
 • Obnovljena spomeniško zaščitena kapelica Sv. Nadangela Mihaela
  Spomeniku, ki je lokalnega pomena, je bil povrnjen nekdanji izgled.
 • Obnovljena nekdanja občinska palača
  Oživljen je bil eden najpomembnejših spomenikov, kar izrazito pripomore k popestritvi mestnega jedra.
 • Obnovljen severni del ribiškega pristanišča
  Urejen je del mandrača ob ribiškem pomolu in plavajoči pontoni ob njem. Zagotovljena je protipoplavna zaščita bencinskega servisa za plovila, obenem pa sta nadvišana tudi obala in valobran.
 • Subvencije ribičem, podjetnikom in kmetom
  Občina Izola je v preteklih letih izdala več pozivov za prijavo škode, povzročene na kmetijskih pridelkih zaradi vremenskih dejavnikov, kot je npr. suša, dodelila proračunska sredstva za razvoj podjetništva in nepovratna sredstva za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja.

Ker želimo nadaljevati začeto

Številni projekti, ki so tako s finančnega kot tudi z administrativnega vidika veliko kompleksnejši in posledično terjajo več časa, so še v teku.

 • Stanovanjski objekt Livade
  V teku je pridobivanje dokumentacije za izgradnjo objekta z več kot 30 stanovanji za Izolane v Livadah.
 • Ribiška infrastruktura
  Obeta se sofinanciranje obnove južnega dela mandrača, pri čemer bo obnovljen južni pomol, povišana in razširjena promenada na Sončnem nabrežju in urejene tamkajšnje zelenice in namakalni sistem.
 • Vaški dom Šared
  Na Šaredu se je pričela gradnja večnamenskega doma, ki bo središče kulturnega, športnega in družabnega življenja na vasi. Prva gradbena faza bo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta, pri čemer bosta urejena pritličje in zunanjost.
 • Nadzidava Zdravstvenega doma Izola
  Nove kapacitete bodo zadovoljile potrebe prebivalcev po zdravstveni oskrbi. Med drugim bo omogočeno izvajanje programov za krepitev zdravja, družinske obravnave otrok s težavami zaradi telesne teže in vadbe za nosečnice.
 • Obnova Osnovne šole Vojka Šmuc
  Celovita prenova dela južnega trakta in novogradnja centralnega trakta OŠ Vojke Šmuc.
 • PIKA: povezanost istrskih občin
  Povezanost istrskih občin PIKA. Skrb, da medobčinska, istrska PIKA (Piran-Izola-Koper-Ankaran) še bolje, konstruktivno živi in deluje kot medobčinski subjekt, ki bo učinkovito zastopal interese Istre in v bodoče imel močno pogajalsko moč z državo.

Ker imamo jasno vizijo za prihodnost

K ustvarjanju programa Izolske županove liste smo prispevali vsi kandidati, vsak je dodal nekaj s svojega področja, ki ga najbolje pozna in posledično strokovno zastopa. Program je širok, pester, predvsem pa izpopolnjen in dodelan ne le z vidika, kaj vse bomo naredili, ampak kako bomo to izpeljali.

 • Dom starejših občanov
  Izgradnjo doma za starejše občane bomo umestili v mestu na območju ladjedelnice. Povezali se bomo s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in drugimi državnimi institucijami po zgledu nekaterih drugih slovenskih občin ter zagotovili pogoje za izgradnjo novega doma za starejše občane.
 • Družinski zdravnik za vsakega občana in pediater za vsakega otroka
  Prizadevali si bomo za ustvarjanje in soustvarjanje pogojev za realizacijo cilja »družinski zdravnik za vsakega občana in pediater za vsakega otroka.«
 • Garažna hiša Ladjedelnica
  Takoj ob nastopu mandata bomo pričeli s postopki priprave projektne dokumentacije in gradnje garažne hiše na območju parkirišča Ladjedelnica, za črpališčno postajo in parkom vzdolž Kosovelove ulice. Dodatna parkirišča bodo občutno razbremenila parkirno problematiko v občini in še posebej dela mestnega jedra.
 • Podzemna garažna hiša Lonka
  Pričeli bomo z umestitvijo in izgradnjo podzemne garažne hiše (druga faza) na območju sedanjega parkirišča Lonka, prvenstveno za prebivalce starega mestnega jedra. Zgornja površina zdajšnjega parkirišča bo namenjena javni uporabi z ureditvijo osrednjega, prireditvenega trga, zelenih površin, osnovno gostinsko ponudbo, družabnimi, kulturnimi in drugimi vsebinami.
 • Športni park z igriščem v Kortah
  Za prebivalce Kort bomo uredili športni park z igriščem, da bodo tudi otroci Kort imeli spomine na lepe trenutke, preživete na igrišču.
 • Izgradnja nove mestne plaže Jadranka in centra vodnih športov
  Po premiku kampa Jadranka k jezeru bo sproščen prostor ob morju odličen za izgradnjo centra vodnih športov. Slednji se bo raztezal od sedanjega kampa do ladjedelnice in bo nudil odlično izhodišče veslačem, jadralcem, kajakašem in drugim vodnim športom do obmorskega pasu med Izolo in Koprom.
 • Razgledna točka na dimniku Argo
  Izgradnja razgledne ploščadi na dimniku Argo z ustrezno statično nadgradnjo in centralnim dvigalom.
 • Osvežitev mestnega jedra
  Obnova fasad, umirjanje prometa v mestnem jedru in neposrednem priobalnem pasu v mestu, sukcesivno ukinjanje prometa z motornimi vozili v starem mestnem jedru. Komunalno bomo uredili Gregorčičevo in Smrekarjevo ulico z vsemi kanalizacijskimi vodi, elektriko, vodo, optičnim omrežjem ter celostnim končnim tlakovanjem, ki bo v skladu s historičnim tlakovanjem v mestnem jedru.
 • Zadruga sončnih elektrarn, vodni vir Ricorvo
  Vzpostavili bomo zadrugo sončnih elektrarn, postavljenih na objektih v lasti občine (VTČ Livade, Komunala, gasilski dom, garažna hiša, parkirišče Ladjedelnica …). Uredili bomo vodni vir Ricorvo z rezervoarji, strojnimi instalacijami ter cevnimi vodi do jedra mesta.
 • Ureditev kopalnih površin na obalni cesti med Izolo in Koprom
  Na obalni cesti med Izolo in Koprom, ki je zaprta za promet z vozili, bomo uredili kopalne površine, ki bodo omogočale lažji dostop v morje in iz njega.
 • Uravnotežen, zelen turizem višje kakovosti 365 dni v letu
  Osredotočili se bomo na celovito in strateško upravljanje Izole kot ene izmed turističnih destinacij Slovenske Istre. Ob tem bo ključnega pomena plodno sodelovanje in usklajen nastop vseh štirih istrskih občin. Z modrostjo bomo razvijali uravnotežen, zelen turizem višje kakovosti, ki bo dostopen 365 dni v letu.