Program Izolske županove liste

ZA VARNOST IN ZDRAVJE OBČANOV

 • Nadaljevanje projekta nadzidave zdravstvenega doma
 • Izgradnja novega doma starejših občanov
 • Ustvarjanje in soustvarjanje pogojev za realizacijo cilja »družinski zdravnik za vsakega občana in pediater za vsakega izolskega otroka«
 • Promocija medgeneracijskega centra in zagotavljanje pogojev za družbeno vključevanje starejših občanov
 • Izgradnja dodatnih varovanih stanovanj
 • Vzpostavitev dnevnega centra za varstvo starejših občanov med delovnim časom
 • Razrešitev problematike vandalizma na infrastrukturi in javni urbani opremi
 • Nabava novejših vozil za gasilce
 • Spodbujanje programov s področja zdravega življenjskega sloga s poudarkom na psihofizičnem zdravju, ustrezni telesni teži in odvisnosti
 • Izboljšanje pogojev za delovanje postaje nujne medicinske pomoči

ZA TRAJNOSTNO IN UČINKOVITO MOBILNOST

 • Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo garažne hiše na območju parkirišča Ladjedelnica
 • Umestitev in izgradnja podzemne garažne hiše na območju sedanjega parkirišča Lonka za prebivalce starega mestnega jedra
 • Zaključek projekta za ribiško infrastrukturo in ureditev promenade na Sončnem nabrežju
 • Zagotovitev protipoplavne zaščite mestnega jedra (ureditev Smrekarjeve in Gregorčičeve ulice)
 • Ureditev slemenske ceste Šared–Malija s postajališčem na razgledni točki
 • Prenova lokalnih in regionalnih cest
 • Dokončanje kolesarske infrastrukture
 • Zagotovitev mobilnosti s poudarkom na mestnem prometu (brezplačni minibusi »Kurjerca«)

ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE

 • Dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na relaciji Šared–Izola
 • Vzpostavitev zadruge sončnih elektrarn na občinskih objektih
 • Ureditev vodnega vira Ricorvo s povezavo do mestnega jedra
 • Povečanje obsega površine izolskega pokopališča
 • Postavitev kopališke infrastrukture in ureditev plaže na Svetilniku
 • Ureditev prostora pod Belvederjem
 • Nadgradnja sistema ravnanja z odpadki: postavitev dodatnih podzemnih zbiralnic in ozelenitev ekoloških otokov

ZA DOMOVANJE MLADIH

 • Izgradnja stanovanjskega objekta Livade z več kot 30 stanovanji, namenjenimi izključno Izolanom
 • Redno obnavljanje neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov za ohranjanje živosti starega mestnega jedra
 • Zagotovitev kadrovskih stanovanj za deficitarne poklice oz. privabljanje ustreznega kadra v Izolo
 • Zagotovitev vsem dostopne povezave s hitrim in varnim internetnim omrežjem
 • Nagrajevanje občanov ali mentorstvo projektov s področja ekologije, medkulturnosti, kulture in razvoja

ZA KAKOVOSTNO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

 • Obnovitev dotrajanih objektov OŠ Vojke Šmuc in zunanjih površin OŠ Dante Alighieri
 • Preučitev možnosti izgradnje kuhinje na OŠ Livade
 • Izgradnja dodatnih učilnic na prostem za spodbujanje različnih načinov učenja
 • Ustanovitev mladinskega centra ali prostora za druženje mladih
 • Dovršeno delovanje Mladinskega sveta Izole s poudarkom na koordinaciji društev, ponujanju vsebin in izobraževanju za društva
 • Zagotavljanje ustrezne, varne in po kapacitetah sprejema otrok zadostne predšolske oskrbe

ZA IZOLSKO PODEŽELJE

 • Ureditev športnega parka z igriščem v Kortah
 • Ureditev parkirišča, avtobusne postaje in INFO točke ob podružnični šoli v Kortah
 • Nabava in postavitev defibrilatorjev v vaseh, kjer jih še ni
 • Ureditev območij za pešce med Kortami in zaselkom Čedlje
 • Postavitev javne razsvetljave nekaterih cestnih odsekov
 • Zagotavljanje finančne podpore manjšim kmetom
 • Spodbujanje projektov za razvoj podeželja s poudarkom na lokalno pridelani hrani in samooskrbi

ZA ŠPORTNI RAZVOJ

 • Obnova in dopolnitev športne dvorane na Kraški ulici
 • Izgradnja nove mestne plaže Jadranka in centra vodnih športov
 • Postavitev razsvetljave in naravne trave na glavnem nogometnem igrišču
 • Nudenje pomoči in izkazovanje podpore mladim športnikom z nakupi kakovostne športne opreme

ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE IN KULTURNI NAPREDEK

 • Izgradnja večnamenskega doma na Šaredu: zaključek prve faze in nadaljevanje druge
 • Preureditev zapuščenega dimnika tovarne Argo v razgledni stolp z restavracijo in dvigalom
 • Vzpostavitev Hiše ribiške industrije na območju nekdanje tovarne Argo
 • Izgradnja kulturnega centra na lokaciji bivše Male opreme
 • Osvežitev mestnega jedra z obnovo fasad in postopnim umirjanjem prometa na tem območju
 • Negovanje tradicije ribištva, kmetijstva in ribje predelovalne industrije
 • Promocija, spodbujanje in nudenje podpore kulturnim društvom
 • Spodbujanje ohranjanja dvojezičnosti kot pomembne kulturne in etične vrednote občanov
 • Vzpostavitev letnega prizorišča Arrigoni za razne prireditve in dogodke

ZA DOBRE TEMELJE GOSPODARSTVA

 • Prizadevanje za zagotovitev samooskrbe z energijo in vodo: ureditev povezave Ricorvo z zajetjem pri Copppovem parku in tistim pri nekdanji pralnici ter prej omenjena postavitev zadruge sončnih elektrarn
 • Usmeritve in povezovanja posameznih panog
 • Nudenje pomoči mladim, perspektivnim podjetnikom pri administrativnih postopkih za ustanovitev lastnih podjetij
 • Zagotavljanje zadostnih delovnih mest na podlagi spodbudnega, sodelovalnega odnosa z obstoječimi gospodarskimi subjekti
 • Črpanje evropskih nepovratnih sredstev za številne projekte
 • Obravnava možnosti uporabe strateških površin, kot so Argo, Trikotnik, Ladjedelnica, Ruda in Delfin v sodelovanju s potencialnimi investitorji

ZA IZOLO KOT TURISTIČNO DESTINACIJO

 • Preureditev zapuščenega dimnika Argo v razgledni stolp z restavracijo in dvigalom
 • Spodbujanje medobčinskega sodelovanja in povezanosti štirih istrskih občin
 • Ureditev kopalnih površin na obalni cesti med Izolo in Koprom
 • Udejanjanje Strategije razvoja turizma v občini Izola v obdobju 2021–2025 in nove Strategije slovenskega turizma 2022–2028
 • Promocija turističnih kmetij s poudarkom na zdravi, lokalni kulinariki
 • Preusmerjanje turističnih tokov na manj obremenjena področja in promocija turizma vse leto
 • Spodbujanje uravnoteženega, zelena turizma višje kakovosti pod vodilom »zeleno, modro, 365 dni«
CELOTEN PROGRAM
NALOŽI
Izolska županova lista | Danilo Markočič

Program Izolske županove liste

ZA VARNOST IN ZDRAVJE OBČANOV

 • Nadaljevanje projekta nadzidave zdravstvenega doma
 • Izgradnja novega doma starejših občanov
 • Ustvarjanje in soustvarjanje pogojev za realizacijo cilja »družinski zdravnik za vsakega občana in pediater za vsakega izolskega otroka«
 • Promocija medgeneracijskega centra in zagotavljanje pogojev za družbeno vključevanje starejših občanov
 • Izgradnja dodatnih varovanih stanovanj
 • Vzpostavitev dnevnega centra za varstvo starejših občanov med delovnim časom
 • Razrešitev problematike vandalizma na infrastrukturi in javni urbani opremi
 • Nabava novejših vozil za gasilce
 • Spodbujanje programov s področja zdravega življenjskega sloga s poudarkom na psihofizičnem zdravju, ustrezni telesni teži in odvisnosti
 • Izboljšanje pogojev za delovanje postaje nujne medicinske pomoči

ZA TRAJNOSTNO IN UČINKOVITO MOBILNOST

 • Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo garažne hiše na območju parkirišča Ladjedelnica
 • Umestitev in izgradnja podzemne garažne hiše na območju sedanjega parkirišča Lonka za prebivalce starega mestnega jedra
 • Zaključek projekta za ribiško infrastrukturo in ureditev promenade na Sončnem nabrežju
 • Zagotovitev protipoplavne zaščite mestnega jedra (ureditev Smrekarjeve in Gregorčičeve ulice)
 • Ureditev slemenske ceste Šared–Malija s postajališčem na razgledni točki
 • Prenova lokalnih in regionalnih cest
 • Dokončanje kolesarske infrastrukture
 • Zagotovitev mobilnosti s poudarkom na mestnem prometu (brezplačni minibusi »Kurjerca«)

ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE

 • Dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na relaciji Šared–Izola
 • Vzpostavitev zadruge sončnih elektrarn na občinskih objektih
 • Ureditev vodnega vira Ricorvo s povezavo do mestnega jedra
 • Povečanje obsega površine izolskega pokopališča
 • Postavitev kopališke infrastrukture in ureditev plaže na Svetilniku
 • Ureditev prostora pod Belvederjem
 • Nadgradnja sistema ravnanja z odpadki: postavitev dodatnih podzemnih zbiralnic in ozelenitev ekoloških otokov

ZA DOMOVANJE MLADIH

 • Izgradnja stanovanjskega objekta Livade z več kot 30 stanovanji, namenjenimi izključno Izolanom
 • Redno obnavljanje neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov za ohranjanje živosti starega mestnega jedra
 • Zagotovitev kadrovskih stanovanj za deficitarne poklice oz. privabljanje ustreznega kadra v Izolo
 • Zagotovitev vsem dostopne povezave s hitrim in varnim internetnim omrežjem
 • Nagrajevanje občanov ali mentorstvo projektov s področja ekologije, medkulturnosti, kulture in razvoja

ZA KAKOVOSTNO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

 • Obnovitev dotrajanih objektov OŠ Vojke Šmuc in zunanjih površin OŠ Dante Alighieri
 • Preučitev možnosti izgradnje kuhinje na OŠ Livade
 • Izgradnja dodatnih učilnic na prostem za spodbujanje različnih načinov učenja
 • Ustanovitev mladinskega centra ali prostora za druženje mladih
 • Dovršeno delovanje Mladinskega sveta Izole s poudarkom na koordinaciji društev, ponujanju vsebin in izobraževanju za društva
 • Zagotavljanje ustrezne, varne in po kapacitetah sprejema otrok zadostne predšolske oskrbe

ZA IZOLSKO PODEŽELJE

 • Ureditev športnega parka z igriščem v Kortah
 • Ureditev parkirišča, avtobusne postaje in INFO točke ob podružnični šoli v Kortah
 • Nabava in postavitev defibrilatorjev v vaseh, kjer jih še ni
 • Ureditev območij za pešce med Kortami in zaselkom Čedlje
 • Postavitev javne razsvetljave nekaterih cestnih odsekov
 • Zagotavljanje finančne podpore manjšim kmetom
 • Spodbujanje projektov za razvoj podeželja s poudarkom na lokalno pridelani hrani in samooskrbi

ZA ŠPORTNI RAZVOJ

 • Obnova in dopolnitev športne dvorane na Kraški ulici
 • Izgradnja nove mestne plaže Jadranka in centra vodnih športov
 • Postavitev razsvetljave in naravne trave na glavnem nogometnem igrišču
 • Nudenje pomoči in izkazovanje podpore mladim športnikom z nakupi kakovostne športne opreme

ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE IN KULTURNI NAPREDEK

 • Izgradnja večnamenskega doma na Šaredu: zaključek prve faze in nadaljevanje druge
 • Preureditev zapuščenega dimnika tovarne Argo v razgledni stolp z restavracijo in dvigalom
 • Vzpostavitev Hiše ribiške industrije na območju nekdanje tovarne Argo
 • Izgradnja kulturnega centra na lokaciji bivše Male opreme
 • Osvežitev mestnega jedra z obnovo fasad in postopnim umirjanjem prometa na tem območju
 • Negovanje tradicije ribištva, kmetijstva in ribje predelovalne industrije
 • Promocija, spodbujanje in nudenje podpore kulturnim društvom
 • Spodbujanje ohranjanja dvojezičnosti kot pomembne kulturne in etične vrednote občanov
 • Vzpostavitev letnega prizorišča Arrigoni za razne prireditve in dogodke

ZA DOBRE TEMELJE GOSPODARSTVA

 • Prizadevanje za zagotovitev samooskrbe z energijo in vodo: ureditev povezave Ricorvo z zajetjem pri Copppovem parku in tistim pri nekdanji pralnici ter prej omenjena postavitev zadruge sončnih elektrarn
 • Usmeritve in povezovanja posameznih panog
 • Nudenje pomoči mladim, perspektivnim podjetnikom pri administrativnih postopkih za ustanovitev lastnih podjetij
 • Zagotavljanje zadostnih delovnih mest na podlagi spodbudnega, sodelovalnega odnosa z obstoječimi gospodarskimi subjekti
 • Črpanje evropskih nepovratnih sredstev za številne projekte
 • Obravnava možnosti uporabe strateških površin, kot so Argo, Trikotnik, Ladjedelnica, Ruda in Delfin v sodelovanju s potencialnimi investitorji

ZA IZOLO KOT TURISTIČNO DESTINACIJO

 • Preureditev zapuščenega dimnika Argo v razgledni stolp z restavracijo in dvigalom
 • Spodbujanje medobčinskega sodelovanja in povezanosti štirih istrskih občin
 • Ureditev kopalnih površin na obalni cesti med Izolo in Koprom
 • Udejanjanje Strategije razvoja turizma v občini Izola v obdobju 2021–2025 in nove Strategije slovenskega turizma 2022–2028
 • Promocija turističnih kmetij s poudarkom na zdravi, lokalni kulinariki
 • Preusmerjanje turističnih tokov na manj obremenjena področja in promocija turizma vse leto
 • Spodbujanje uravnoteženega, zelena turizma višje kakovosti pod vodilom »zeleno, modro, 365 dni«
CELOTEN PROGRAM
NALOŽI