Obkrožite 6 za Danila Markočiča in 4 za Izolsko županovo listo

V sredo, 26. 10. 2022 je ob 17.30 uri v dvorani občinskega sveta na trgu Etbina Kristana potekala seja volilne komisije. Ena izmed pomembnejših točk dnevnega reda seje je bil žreb številk za županske kandidate ter liste.

V sredo, 26. 10. 2022 je ob 17.30 uri v dvorani občinskega sveta na trgu Etbina Kristana potekala seja volilne komisije. Ena izmed pomembnejših točk dnevnega reda seje je bil žreb številk za županske kandidate ter liste.Izolska županova lista je, kot lista, ki je v Izoli prva oddala popolno vlogo za kandidaturo, številke obakrat žrebala prva. Kandidat za župana, Danilo Markočič, je dobil številko 6, Izolska županova lista pa številko 4. 

Ti dve številki, dragi občani in občanke, si dobro zapomnite in v nedeljo, 20. 11. 2022, obkrožite 6 za Danila Markočiča in 4 za Izolsko županovo listo.