Marijan Novak

Rodil sem se 28. julija 1965, po poklicu pa sem gostinski tehnik. Po končanem rednem šolanju sem se dodatno izobraževal na strokovnem področju. Zaključil sem izobraževanje za food & beverage managerja in vinskega svetovalca (sommelierja), opravil sem pedagoške izpite in strokovni izpit za učitelja praktičnega pouka. Ob delu vodje večjega gostinskega obrata sem občasno opravljal tudi delo učitelja praktičnega pouka na Srednji šoli Izola. Obiskoval sem Fakulteto za turistične študije Portorož, ki pa sem jo zaključil kot absolvent. V svojih 35 letih delovne dobe sem delo opravljal tako v javnem sektorju, in sicer 20 let na Srednji šoli Izola, kot tudi v zasebnem sektorju, saj sem 15 let bil zaposlen v Gostilni Korte. Živim s sinom na podeželju, v vasi Korte, zaselek Medoši.

 

Z veseljem sem se odzval na povabilo h kandidaturi na listi IŽL, ker Danila dobro poznam že desetletja. Sodelovala sva na veliko projektih in vedno je bil zagnan, racionalen, dostopen in prisoten in takšen je tudi danes. Prepričan sem, da bom kot del zagnane ekipe močna opora Danilu v naslednjem mandatu.

Prepričan sem, da bom kot del zagnane ekipe močna opora Danilu v naslednjem mandatu.
Ne le kaj, tudi kako
Naš slogan “Ne le kaj, tudi kako!” ni naključno zasnovan. Je skupek vsega, kar predstavljamo in za njim trdno stojimo. To odraža tudi naš ambiciozen, a uresničljiv program, kjer so zajete vse družbene skupine v naši občini.
SPOZNAJTE NAŠ PROGRAM