Barbara Blaževič

Rojena sem v Kopru. Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra, zaposlena v bolnišnici Sežana kot strokovni vodja – vodja oddelka. Sem poročena in mati dveh otrok. V prostem času se rada ukvarjam s športom, obiščem kak športni dogodek in predvsem sem aktivna v športu, ki je mlajšim generacijam manj poznan – balinanje. Od leta 2019 sem sekretarka Območne balinarske zveze Slovenska Istra. V letošnjem letu pa sem postala predsednica Balinarskega športnega društva Jadran Izola.

Vključitev na Izolsko županovo listo zame predstavlja možnost, da pomagam mladim približati svet športa in s tem njihove sposobnosti, energijo in talente usmeriti v športno udejstvovanje. K temu bo pripomogel tudi razvoj športne infrastrukture, ki bo mladim športnikom zagotovil kakovostnejše pogoje treningov in pestrejšo izbiro aktivnosti.

Vključitev na Izolsko županovo listo zame predstavlja možnost, da pomagam mladim približati svet športa.
Ne le kaj, tudi kako
Naš slogan “Ne le kaj, tudi kako!” ni naključno zasnovan. Je skupek vsega, kar predstavljamo in za njim trdno stojimo. To odraža tudi naš ambiciozen, a uresničljiv program, kjer so zajete vse družbene skupine v naši občini.
SPOZNAJTE NAŠ PROGRAM