Anton Baloh

Po poklicu sem profesor razrednega pouka, trenutno pa opravljam funkcijo ravnatelja na Osnovni šoli Vojka Šmuc Izola. V preteklosti sem delal kot učitelj v Kortah, kjer danes tudi živim, bil sem šolski inšpektor oz. pedagoški svetovalec na Zavodu za šolstvo, ravnatelj različnih šol, glavni tajnik Univerze na Primorskem, svetovalec župana MOK pa tudi generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Aktiven sem tudi v svojem prostem času, saj sem član sveta zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre in zborovodja treh pevskih zborov oziroma vokalnih skupin.

Izolski županovi listi sem se pridružil, ker je Izola občina, kateri ljubeče pripadam od rojstva, tako mestu kot podeželju pa želim ponuditi svoje izkušnje, znanje in energijo, ki mi jih je podarilo življenje. Povezovalno, ustvarjalno, medgeneracijsko, z zavzetostjo in odprtostjo ter voljo želim svoje misli, pobude in načrte aktivneje deliti in razvijati s soobčankami, soobčani. Prepričan sem, da prav oni v Izoli in celotni občini spodbujajo trajnostni razvoj, odličnost, odprtost, obmorsko modrino in notranjo modrost in si prizadevajo Izolo in kraje izolskega podeželja odločneje popeljati v srce Istre, kjer je živeti in ustvarjati najlepše.

Verjamem, da nam bo v IŽL uspelo izbirati in izbrati prave poti k uresničitvi teh želja, ker »vemo, kaj, in vemo, kako«.

Izolski županovi listi sem se pridružil, ker je Izola občina, kateri ljubeče pripadam od rojstva.
Ne le kaj, tudi kako
Naš slogan “Ne le kaj, tudi kako!” ni naključno zasnovan. Je skupek vsega, kar predstavljamo in za njim trdno stojimo. To odraža tudi naš ambiciozen, a uresničljiv program, kjer so zajete vse družbene skupine v naši občini.
SPOZNAJTE NAŠ PROGRAM