Alenka Baruca Arbeiter

Rodila sem se leta 1984 v Slovenj Gradcu. Po zaključenem študiju biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani sem se leta 2009 zaposlila v Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper Univerze na Primorskem, kjer sem pridobila status mlade raziskovalke.

Od leta 2016 sem zaposlena na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper in leta 2017 sem zaključila doktorski študij Bioznanosti Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarjam s celostnim proučevanjem sredozemskih gojenih rastlin (oljka, figa, granatno jabolko) in aromatičnih rastlin. Vsa leta zaposlitve sem aktivno vključena v nacionalne in mednarodne projekte. Aktivno sodelujem pri izvedbi študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo. Študentom se dodatno posvečam v okviru projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, kjer jih uvajamo v raziskovalno naravnano laboratorijsko delo ter jih učimo timskega in interdisciplinarno naravnanega načina dela. Poleg tega sodelujem pri posredovanju strokovnega znanja širšemu krogu lokalnega prebivalstva z izvedbo predavanj in delavnic ter s pisanjem prispevkov za različne ciljne skupine.

V Izoli živim od leta 2006 in jo vidim tudi kot pomembno območje za kmetijstvo in pridelavo hrane. Želim si, da bi v mladih uspeli vzbuditi zanimanje in zavedanje o pomenu pridelave kakovostne in varne mediteranske hrane. Hkrati je Sredozemlje z vidika varovanja narave in biotske raznovrstnosti zelo občutljivo in ne prenese velike obremenitve, zato kmetovanje v tem prostoru predstavlja še poseben izziv.

V Izoli živim od leta 2006 in jo vidim tudi kot pomembno območje za kmetijstvo in pridelavo hrane.
Ne le kaj, tudi kako
Naš slogan “Ne le kaj, tudi kako!” ni naključno zasnovan. Je skupek vsega, kar predstavljamo in za njim trdno stojimo. To odraža tudi naš ambiciozen, a uresničljiv program, kjer so zajete vse družbene skupine v naši občini.
SPOZNAJTE NAŠ PROGRAM